Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Ideell förening

Värmdö Bygdegårdsförening är en ideell förening som äger och förvaltar bygdegården. Föreningen, fick till uppgift ”att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med samlingslokaler, vilka på skäliga villkor ska kunna hyras av allmänheten”.

Från början blev man medlem genom att köpa andelar á 25 kronor.

Dessa medlemmar blev föreningens ständiga medlemmar. Numera har vi en årlig medlemsavgift.

Samtliga medlemmar kallas till föreningens årsstämma. Vid årstämman granskas arbetet under året med hjälp av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt det kommande året med budget, verksamhetsplan och val av styrelse och andra funktionärer.

På stämman ges möjlighet att få informell information.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka verksamheten.

Vi ser gärna att du engagerar dig i både

Drifts- och aktivitetsfrågor.

Välkommen som medlem!