Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Från magasin till bygdegård

Behovet av en bygdegård eller en samlingsplats på Värmdö var stort på 50-talet.Det blev många och långa diskussioner i flera år
innan byggnaden stod färdig.
Kyrkoherde Sven Hellqvist tog initivet.

På Kalvandö gård fanns byggmästare Einar Lax. Han lovade att skänka både en tillräcklig stor tomt och magasinsbyggnad av timmer om en bygdegårdsförening bildades.

Föreningen kom till 15 maj 1951.

I augusti samma år hölls den första stora sommarfesten i den skänkta byggnaden. Festen gav ett överskott på 839:71 kr vilket vi var mycket nöjda med. Nu fanns det en grundplåt och föreningen kunde starta bygget.
Under vintern 1951-52 gjordes grundsprängningen av Erik Lindman.Byggnaden flyttades från Hemmesta gård och stod färdig 1954 och invigdes av landshövding Gunnar Danielsson den 27 mars 1955.

Bygdegården blev snart ortens samlingsplats och under åren har här varit dans och bio såväl som bibliotek och förskola. Värmdös studieförbund och föreningar har lagt många av sina