Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bygdegårdens ursprung

Redan 1975 började styrelsen undersöka möjligheten till upprustning av bygdegården.

Det saknades t ex möjlighet för handikappade att utnyttja lokalen.

Dessutom räckte inte lokalen till för alla hyresgäster. Efter många sammanträden och uppvaktningar beviljade Värmdö kommun medel för projektering, upprustning och tillbyggnad, klart sommaren 1991.

Det har nu gått många år efter renoveringen. Bygdegården är fortfarande ortens samlingslokal nummer ett och används för både privata fester, möten och kurser.

Vi är glada över våra ”Husföreningar” som tillsammans med oss ser till att vi har en ”levande” bygdegård med många olika aktiviteter.

Vi är också stolta över vår bygdegård med ändamålsenliga lokaler, fullt utrustat kök, veranda och stor gräsmatta.

Välkommen att hyra!

dö Bygdegård ligger centralt i Värmdö kommun vid Hemmesta